Адреса нового сайту медичного факультету www.medicine.karazin.ua

 

 Завідувач кафедри: Ніколенко Євгеній Якович – доктор медичних наук, професор, академік Української екологічної академії наук.

Згідно Концепції розвитку охорони здоров’я населення України, затвердженій Указом Президента України від 87 грудня 2000 року № 1313/2000, в якому пріоритетною є медична допомога населенню на засадах сімейної медицини. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 989 «Про комплексні заходи  щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я» робота кафедри спрямовується на реалізацію вищезазначених напрямків в системі додипломної освіти згідно з навчальним планом МОЗ України щодо підготовки студентів медичних вузів (наказ МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р.)

 

Педагогичний склад кафедри.

На кафедрі працюють 2 професора та доктора медичних наук, 13 доцентів та кандидатів наук, 5 асистентів.

Наукова діяльність кафедри.

На кафедрі сумісно з кафедрою фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій виконується НДР «Комплекс приладів реєстрації медичних та біологічних показників», проводяться наукові дослідження стану популяційного та індивідуального здоров‘я студентів, виявлення ранніх патологічних зрушень щодо подальшої їх корекції. Розроблено та впроваджено методологію проведення клініко-популяційного досліджень, а саме: оцінка популяційного та індивідуального здоров'я студентів, класифікація обстежених по групах ризику - виявлення контингенту високого рівня ризику, виявлення і модифікація патологічних зрушень: проведення серед осіб з високим рівнем ризику оздоровчих заходів – корекція факторів ризику, профілактика і лікування виявлених захворювань, впровадження підходів до формування масової мотивації здорового способу життя.

На кафедрі доцентом Кратенко А.С. виконується дисертаційна робота на здобуття ступеню доктора медичних наук «Обгрунтування імуномоделюючої дії ендогенних нейроактивних метаболітів за умов емоційного стресу (експериментальне дослідження)». Запланована дисертаційна робота на здобуття ступеню доктора медичних наук доцентом Захаровим О.Г. «Клініко-епідеміологічні аспекти професійної патології східного регіону» та дисертаційна робота на здобуття ступеню кандидата медичних наук «Характер імунологічних зрушень та їх значущість для ранньої діагностики та прогнозу важкості перебігу хронічних обструктивних захворювань легень». Працює науковий гурток. Студенти-члени наукового гуртка кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях.

Проводяться лекційні та практичні заняття по дисциплінам:

- загальна практика-сімейна медицина, 

- фармакологія, 

- клінічна факмакологія,

- професійні хвороби, 

- домедична допомога в екстремальних ситуаціях, 

- фізична реабілітація та спортивна медицина, 

- безпека життєдіяльності, 

- біоетика та біобезпека, 

- основи медичних знань, 

- охорона праці в галузі, 

- основи медичного забезпеченння населення та військ, 

- військова терапія. 

Головна